Alternatief voor verwarming op gas

Alternatief voor verwarming op gas

Verwarmen met aardgas wordt steeds duurder en vervuilt het milieu, waardoor veel huiseigenaren op zoek zijn naar mogelijke alternatieven. Iedere eigenaar wil immers in de toekomst in zijn eigen huis kunnen genieten van betaalbare en betrouwbare warmte. Bij Bosch kun je ontdekken wat de beste alternatieven zijn voor gasverwarming en welke mogelijkheden je hebt als je gasloos verwarmt.

Het allerbelangrijkste aan alternatieve verwarming zonder gas

  • Er zijn verschillende alternatieven voor verwarming op aardgas om de woning geheel of gedeeltelijk gasloos te verwarmen, afhankelijk van de bouwkundige omstandigheden.
  • Als u op zoek bent naar een alternatief voor gas, kunt u het conventionele verwarmingssysteem vernieuwen en hernieuwbare energiebronnen achteraf installeren of volledig overschakelen op alternatieve verwarming zonder gas – bijvoorbeeld met omgevingswarmte of hout.
  • De warmtepomp is een klimaatvriendelijke en kostenefficiënte techniek om een- en meergezinswoningen gasloos te verwarmen.
  • De hybride verwarming met een combinatie van condensatietechniek en zonnesysteem bespaart veel gas en CO2 en verlaagt de stookkosten blijvend.

Waarom de vraag naar alternatieve verwarming toeneemt

Door stijgende energieprijzen en extra kosten door de CO2-prijs overwegen veel huiseigenaren momenteel om hun verwarmingssysteem te veranderen en willen ze overstappen op een duurzaam alternatief voor verwarming op olie en gas. Naast het verlangen naar meer onafhankelijkheid speelt ook de milieuvriendelijkheid van het verwarmingssysteem een ​​belangrijke rol.

Als gevolg hiervan neemt de vraag naar verwarmingssystemen die uitsluitend op fossiele brandstoffen werken momenteel af en is deze gericht op hernieuwbare energiebronnen. Ook verwarming zonder gas en olie wordt aantrekkelijk gesubsidieerd door de staat. Met het nieuwe klimaatpakket is besloten tot een subsidie ​​voor milieuvriendelijke verwarmingsinstallaties tot 40 procent, waarmee de kosten van een nieuwe verwarmingsinstallatie worden verlaagd. Huiseigenaren moeten immers ook voldoen aan de verplichting om 30 jaar oude cv-ketels te vervangen. U krijgt vanaf nu geen subsidie ​​meer voor de installatie van een zuivere olie- of gasverwarming.

Welke alternatieven zijn er voor verwarming op gas?

Er zijn verschillende alternatieven om uw traditionele gasverwarming te vervangen. De belangrijkste gasverwarmingsalternatieven voor gedeeltelijke of volledige verwarming zonder gas zijn:

  • Warmtepomp
  • Pellet- en houtverwarming
  • Zonnecollectoren
  • Hybride verwarming
  • Lokale en stadsverwarming
  • Elektrische verwarming

Ook combinaties worden populair, bijvoorbeeld een houdkachel in de keuken en elektrische verwarming woonkamer.

Alternatief voor verwarming op gas
Schuiven naar boven