Incassoprocedure

Incassoprocedure

Onder incasso wordt verstaan ​​de commerciële incasso van openstaande vorderingen. Dit kan bijvoorbeeld een onbetaalde factuur zijn. Voorwaarde voor het starten van een incassoprocedure is een wettelijk opeisbare vordering. Het gebied is ook toegewezen aan debiteurenbeheer en debiteurenbeheer.

Het incassotraject wordt door bedrijven vaak overgedragen aan een externe dienstverlener, een gespecialiseerde incassodienst (juridische dienstverlener), omdat dit speciale vaardigheden, kennis en kunde vereist die stevig zijn geregeld in de Wet op de Rechtsbijstand. Het voordeel voor bedrijven van het uitbesteden van dit gebied is de enorme kostenbesparing die een klant of bedrijf hierdoor kan realiseren. Hoge personeelskosten evenals de tijdsbesteding en moeite zijn voor de ondernemer volledig geëlimineerd als hij dit gebied overdraagt ​​aan een overeenkomstig incassobureau.

Iedereen die als een gerenommeerd incassobedrijf, denk bijvoorbeeld aan o.a. eenincassobureau.nl, opereert, identificeert zich in belangenorganisaties. Als lid van de BDIU verbindt een Duitse incassodienst zich ertoe om bij de uitvoering van haar activiteiten vaste regels na te leven, die onderworpen zijn aan strenge controles door de federale vereniging. Overtredingen van de regels leiden tot sancties tot en met uitsluiting van de vereniging.

Een gerenommeerd incassobureau biedt u uitgebreid advies en diensten om uw kosten te verlagen en uw liquiditeit te vergroten. Juridische dienstverleners en incassobureaus ondersteunen u vanuit de handel, het ambacht, de dienstverlenende sector, de medische sector of de publieke sector bij het beheer van uw openstaande vorderingen gedurende de gehele levenscyclus.

Wanneer incasso uit handen geven?

Een van de meest gestelde vragen die ondernemers zich stellen is wanneer heeft het zin om een ​​incassobureau in te schakelen. Is het de moeite waard voor mijn claim – en – wat kost het? Als u uw aanmaningsproces binnen de geldende wetgeving heeft afgehandeld en uw klant heeft nog niet gereageerd op uw aanmaning, dan heeft het zin om actie te ondernemen. Gooi uw geld niet uit het raam. U heeft immers een dienst verleend en zit nu op uw openstaande factuur. Voor deze terechte vordering zal een incassobureau optreden om te bemiddelen tussen u als schuldeiser en uw klant als schuldenaar en een minnelijke schikking te bewerkstelligen. Het incassobureau regelt uw onbetaalde rekeningen door middel van professioneel debiteurenbeheer en u kunt zich in alle rust richten op uw core business.

Als het om incasso gaat, is er geen minimumvereiste. Als de debiteur uw factuur en aanmaning heeft genegeerd, is het een klassieke incassozaak. Er kan een incassobureau worden ingeschakeld.

Hoe werkt de incasso?

Als de zaak zich voordoet en u heeft een incassobureau nodig, geef dan het incassobureau het recht om uw vordering op de debiteur – uw klant dus – met een volmacht te incasseren. Uw dienstverlener, het incassobureau, zal de openstaande vordering eerst aan een testprocedure onderwerpen om te bepalen of de vordering juridisch bindend is. Vooral de contactgegevens van de debiteur (adres, telefoonnummer en e-mailadres) zijn ook belangrijk. Gevoelige gegevens worden met de grootst mogelijke zorg behandeld. Vervolgens wordt de incassoprocedure in gang gezet. De debiteur, dus uw klant, ontvangt post van het incassobureau en wordt verzocht de openstaande vordering te voldoen. Het betalingsverzoek bevat naast de hoofdvordering van de schuldeiser ook eventuele aanvullende vorderingen en incassokosten. In de regel dient de debiteur de brief te onderzoeken. Staat de rekening eigenlijk nog open? Is er in de tussentijd al een betaling gedaan aan de schuldeiser? In ieder geval dienen afwijkingen snel en direct door de debiteur bij het incassobureau te worden opgehelderd om een ​​gerechtelijke procedure uit te sluiten. Het negeren van een betalingsverzoek is de slechtste manier om het proces op middellange termijn te laten escaleren. Als er alleen een gerechtelijk bevel is, moet de schuldenaar bij een veroordeling rekening houden met verdere kosten tot en met de BKR-boeking.

Voor incassobedrijven is het in ieder geval van belang om tijdens het incassotraject tot een minnelijke schikking te komen. Neem dus altijd contact op met de debiteur. Het is belangrijk dat de debiteur de vordering altijd overmaakt op de in de incassobrief vermelde rekening zodat deze vervolgens kan worden gecedeerd. Tenzij anders is overeengekomen, zoals betaling in termijnen, dient de vordering volledig te worden overgedragen (hoofdvordering, eventuele aanvullende vordering en incassokosten).

Incassoprocedure
Schuiven naar boven